Sorttreks

FILOZOFIJA
- Cilvēcisko sakaru dibināšana, būt par elementu lielakā „mēs”, piederības aktualizēšana.
- Sevis apzināšana kā neatkārtojamu personību, sajust savu nozīmīgumu.
- Sevis apzinašana ka konkrētas grupas dalībnieku, kopīgu interešu apzināšana.
- Sportiskas aktivitates spēj uzlabot dzīves kvalitāti un attieksmi pret dzīvi – radīt mērķtiecību, organizētību, drosmi uzstādīt augstas prasības pret sevi un tās sasniegt, tiekties pēc atzinības un panākumiem.
- Sagatavot audzēkņus tā, lai tie varētu kļūtu par profesionāliem atlētiem.
- Pedagogs – dzīves skolotājs.GALVENIE
DARBĪBAS VIRZIENI
Aktivitātes – slidošana, skrituļslidošana un dažādas fiziskās aktivitātes.

VĪZIJA
Radīt vietu, kur satikties līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

MISJIA
Atvērt jaunus apvāršņus slidošanas izpratnē un aktīva dzīves veida nozīmīgumā mūsdienās.

MĒRĶIS
Piesaistīt valsts un privāto finasējumu, lai radītu augtvērīgus apstāļus sportisko sasniegumu izaugsmei.

PAMATVĒRTĪBAS
Indivīds - svarīgākais veselas un uz attīstību vērtas sabiedrības loceklis. Pozitīva vide, kas veicina indivīda spēju attīstību.

DARBĪBAS STRATĒĢIJA
- Sekojot sporta attīstībai Latvijā un pasaulē, veidot sadarbību ar dažādām sporta un izglītības organizācijām un iestādēm, kuras ir vērstas uz kvalitāti un produktivitāti sabiedrības domas un darbības attīstībai.
- Veicinot prasīgumu pret sevi un KSS dalībniekiem, kopīgi veidot sabiedrību, kas ir orientēta uz mentālu un fizisku pašpilnveidi.

MĒRĶA GRUPA
- 5gadi - ...gadi - Bērni un jaunieši - Aktīva dzīvesveida piekritēji

METODES UN MATERIĀLI
- Sporta nodarbības:
Slidotapmācība – skrituļslidošana
- Teorētiski un praktiski:
Video materiāli
Bildes
Sporta spēles
Spēles
Lomu spēles
Vēsturiski fakti par sportu un aktīvu dzīvesveidu
MultimediaKSS team